Personuppgiftsbehandling

Om du väljer att skapa ett konto behandlar Sveriges Television AB, org.nr 556033-4284 (”SVT”) uppgifter om ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din arbetsgivare, syfte med din ansökan, samt din användning av Mellomedia. Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna för att kunna ge dig tillgång till databasen, skicka pressmeddelanden till dig, följa upp olika event m.m., nå dig i fall det uppstår några begränsningar avseende användning av innehållet i databasen, förebygga eventuella upphovsrättsintrång samt kunna ta fram statistik avseende användning av databasen.

SVT har rätt att behandla ditt namn, din e-postadress och ditt syfte med ansökan för att kunna uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla de tjänster som Mellomedia medför, d.v.s. avtalsgrund. SVT har vidare rätt att behandla ditt telefonnummer samt uppgifter om din arbetsgivare och din användning av Mellomedia då behandlingen är nödvändig för att kunna beakta tredje mans immateriella rättigheter och grundas i rättslig förpliktelse och intresseavvägning.

Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan och alla uppgifter stannar inom EU/EES.  

Dina uppgifter raderas inom 30 dagar från och med att du avregistrerat dig från tjänsten. 

Du har alltid rätt att få del av vilka uppgifter om dig vi behandlar samt begära rättelse om dina uppgifter inte är korrekta. Utöver det har du rätt att begära att SVT begränsar behandlingen under tiden vi undersöker om dina uppgifter är korrekta. Du har även rätt att få dina uppgifter i strukturerat, maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet) samt du kan alltid vända dig med eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 
dataskyddsforordningen@svt.se