Hall of Fame


Om Hall of fame

Pristagare 2023:

PRISTAGARE 2022

PRISTAGARE 2021

PRISTAGARE 2020

 

Syfte 

Melodifestivalens Hall of Fame är instiftad för att belysa särskilda prestationer som gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet hos Melodifestivalens publik. Genom att uppta någon/något i Melodifestivalens Hall of Fame avser Melodifestivalen att hylla och belysa de mest minnesvärda ögonblicken och insatserna i Melodifestivalens historia.

 

Bakgrund

Melodifestivalen har genom åren skapat en rad upplevelser som gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet och kommer fortsättningsvis skapa nya genom att ständigt utvecklas.

Kollektiva minnen är beroende av tid och plats och är mer än en händelse som väldigt många kommer ihåg. Händelsen bör även ha en emotionell laddning, något som svetsar samman en grupp. 

 

Mål

Målet är att stärka upplevelsen om att Melodifestivalen är den moderna högtid som sammanför stora delar av svenska folket genom att vara en gemensam tradition.

 

Hedersutmärkelsen

Projektledningen för Sveriges Televisions tv-program Melodifestivalen har beslutat att årligen dela ut hedersutmärkelser för att hedra särskilda prestationer eller händelser. De som tilldelas hedersutmärkelsen upptas i Melodifestivalens Hall of Fame och tilldelas i samband med utnämningen ett pris, Guldstjärna. Priset är i form av en statyett formgiven av Dallas Sthlm AB.

 

Hall of Fame-kommittén

En kommitté ska utses av Melodifestivalens projektledning. 

Kriterier för att kvalificera sig som medlem i kommittén är att personen ska ha tydligt förmedlad kärlek till programmet så att det finns en trovärdighet från både tittarna och de invalda.

Kommittén ska bestå av sex till åtta ledamöter och utses enligt följande:

Ordförande 

Sekreterare (projektledning)

4-6 ledamöter (varav en är från projektledning)

 

Kommitténs uppdrag

Kommitténs uppdrag är att årligen utse fem insatser/händelser som väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame. 

Kommittén ska göra sina val utifrån ett underlag där tittarna bidragit med sina starkaste Melodifestivalminnen.

 

Historik

Första året (2020) tilldelades 48 insatser ur Melodifestivalens historia hedersutmärkelsen Melodifestivalens Hall of Fame. Dessa 48 insatser utsågs av Melodifestivalens core-team.

2021 utsåg Nomineringskommittén 20 insatser fördelade med jämn spridning över fem tidsblock.  
Utifrån dessa 20 insatser fick tittarna rösta fram 5 insatser som tilldelades hedersutmärkelsen Melodifestivalens Hall of Fame och erhöll en Guldstjärna.

Nomineringskommittén utsåg vidare 2 valfria insatser som tilldelades hedersutmärkelsen Melodifestivalens Hall of Fame och erhöll en Guldstjärna.

 

Nomineringsprocess och beslutsordning

Tittarna uppmanas att bidra med sina starkaste Melodifestivalminnen via Melodifestivalens app.
Det sker under december månad, året före aktuell tävling. 
Utifrån tittarnas förslag på bidrag ska kommittén välja in 5 insatser/händelser som därmed erhåller Hedersutmärkelse Guldstjärnan och en plats i Melodifestivalens Hall of Fame.

Varje medlem av kommittén har en röst vid omröstning och beslut sker genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har den äldsta medlemmen i kommittén utslagsröst. För att kommittén ska vara beslutsför krävs att ordförande och minst tre av medlemmarna är närvarande.

 

Kriterier för nominering

Det som anses vara särskilda insatser ska ha väckt känslor, varit nyskapande, ha originalitet men framför allt ett brett och evigt genomslag. 

För att bli upptagen i Melodifestivalens Hall of Fame måste det ha gått 10 år sedan upplevelsen för att säkra att upplevelsen har gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet.

Om det svenska bidraget (text, musik och artist) vinner Eurovision Song Contest erhåller det alltid hedersutmärkelsen Melodifestivalens Hall of Fame och kommer därmed att tilldelas en Guldstjärna.